Net Design ShopUp : Ready Shopping site
Search:
 

 การชำระเงินผ่านบัญชี   ธนาคาร   กสิกรไทย     สาขา  เดิมบางนางบวช
                           
                             ชื่อบัญชี  นายภูเบศ  เหมหงษา 
                           
                             เลขที่บัญชี 198-2-28338-4
                           
                             ประเภท  ออมทรัพย์                   
  
 ท่านที่ชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งเราด้วยครับ ผ่านทางไลน์ไอดี kala1ta 

 ข้อความทางเฟสบุคเพจ : เบสท์กะลาตาเดียว

  หรือโทร 099-9799787