Net Design ShopUp : Ready Shopping site
Search:
 


 

1. ชำระค่าบริการ

กรุณาโทรแจ้งเราก่อนการโอนเงิน

โอนเข้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย   
บัญชีของธนาคารที่สามารถชำระเงิน
ชื่อบัญชี "นายภูเบศ เหมหงษา"
ท่าน สามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารใกล้บ้านท่านตลอด 24 ชั่วโมงและที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้อย่างง่ายดาย ทั่วประเทศ ณ. สาขาใกล้บ้านท่าน
 

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีประเภท
  กสิกรไทย
เดิมบางนางบวช
198-2-28338-4
 ออมทรัพย์

*** กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน